Dankers levert projecten van hoogwaardige kwaliteit

Direct projectondersteuning nodig? 0031 88 - 0121727 UK.jpg DE.jpg

Kwaliteit

De mate van kwaliteit vloeit voor ons voort uit de overtuiging dat producten en processen onderhevig moeten zijn aan een zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens aan de daarop gebaseerde planning. De kwaliteit van een product moet niet meer een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een gevolg is van de beheersing van het proces.

Ontstaan en voortgang

Kwaliteitsmanagement en integrale kwaliteitszorg betekent van oorsprong: het leveren wat de klant heeft gevraagd, bij minimale variatie. Een organisatie die dat het beste lukt, beantwoordt daarmee het meest aan de klantenwens. Het immer terugkerende gevaar is om compromissen aan te gaan waarbij de kosten worden bespaard zonder te kijken naar de kwaliteit.

Hierbij wordt op de korte termijn winst geboekt, maar zal op de lange termijn zoveel problemen veroorzaken dat het de voortgang zodanig zal belemmeren dat de bedrijfsvoering in het geding komt. Onder de streep is het dus van belang om de kwaliteit met hoge mate te controleren en te beheren. Wij willen ons onderscheiden door het bieden van kwaliteit en zijn bereid daar in te investeren. Voor nu en voor later.

Certificering

Vooral het toetsbaar en meetbaar maken van onze processen, verleende diensten en producten heeft de bouwkwaliteit van onze projecten inzichtelijker gemaakt én direct zichtbaar voor derden in de vorm van certificeringen. Als professionele bouwonderneming willen wij onze opdrachtgevers en eindgebruikers uiteraard het beste bieden op het gebied van kwaliteit.

Er is ons veel aan gelegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en eisen die ons vakgebied aangaan. Wij zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Kwaliteitsmanagement

Het beheersen van de kwaliteit komt met name aan bod bij ons uitvoerende personeel. Ongeacht hun functie zullen zij in het bezit moeten zijn van de juiste kwalificaties en werken via de vooraf vastgestelde procedures.