Miljarden nodig voor dijken

    In Zuid-Holland Zuid moet 6 tot 8 miljard euro geïnvesteerd worden om het gebied ook op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en de watervoorziening veilig te stellen. Dat adviseert de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden. “Dat advies komt als geroepen”, reageert Niels Ruyter, manager regio Randstad Zuid van Bouwend Nederland. “Mensen realiseren zich meer en meer welke ernstige gevolgen klimaatverandering kan hebben voor de regio.”

    Het gebied Zuid-Holland Zuid heeft in de periode tot 2100 “een toenemende kans op overstromingen als gevolg van klimaatverandering”, zo schrijft de Stuurgroep, die geleid werd door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, in zijn Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Ook zijn “de aantallen mensen en de economische waarde achter de dijk toegenomen” en daarmee ook de risico’s voor hun veiligheid, aldus het rapport.

    Daarom moeten we blijven investeren in de bescherming van de Delta en de zoetwatervoorziening, aldus Aboutaleb. “We moeten nu aan de slag om in de toekomst rampen te voorkomen”, stelde hij eerder bij het aanbieden van het advies aan Deltacommissaris Wim Kuijken. De zeespiegel stijgt, de regenbuien worden heviger en de rivieren moeten meer water afvoeren naar zee. Dus moeten de dijken worden versterkt en dienen rivieren meer ruimte te krijgen.

    Ruyter is blij dat het advies er na vijf jaar studie nu ligt. “De boodschap zal aankomen, want mensen realiseren zich steeds beter dat als we Nederland klimaatbestendig willen maken we niet alleen aan CO2-reductie moeten werken, maar ook het landschap zullen moeten blijven aanpassen. Het laatste project in het kader van de Deltawerken mag in 2010 afgerond zijn, maar we zullen moeten blijven investeren in de bescherming tegen hoog water en in een goede drinkwatervoorziening.”

    Bron: Bouwend Nederland