Dankers International BV heeft alle bedrijfsactiviteiten gestaakt door de gevolgen van COVID-19. Het bedrijf is conform Nederlandse wetgeving per 4 juni 2020 geliquideerd en is niet meer bereikbaar. Door deze omstandigheden moet helaas op deze manier dank uitgesproken worden aan alle relaties die in de afgelopen jaren betrokken waren bij een mooi bedrijf.

 

 

Dankers International BV stellte alle Geschäftsaktivitäten aufgrund der Folgen von COVID-19 ein. Das Unternehmen wurde am 4. Juni 2020 gemäß niederländischer Gesetzgebung liquidiert und ist nicht mehr verfügbar. Aufgrund dieser Umstände sollte leider auf diese Weise allen Beziehungen gedankt werden, die in den letzten Jahren an einem schönen Unternehmen beteiligt waren.

 

 

Dankers International BV ceased all business activities due to the consequences of COVID-19. The company was liquidated in accordance with Dutch legislation on June 4, 2020 and is no longer available. Due to these extreme conditions, we are sorry to have to thank you all, who have been involved in a beautiful company in recent years, in this way. We can no longer be reached.